چاپ CD-DVD

چاپ CD-DVD

از راهکارهای تبلیغاتی که اکثر کمپانی های بزرگ جهت تبلیغات خود استفاده می نمایند چاپ و رایت سی دی و دی وی دی با اطلاعات دلخواهشان می باشد.

رایت و چاپ CD و DVD بهترین راهکار تبلیغاتی برای اشخاصی است که قصد دارند اطلاعات وسیعی را در اختیار مخاطبشان قرار دهند.

معمولا چاپ سی دی و دی وی دی به سه روش چاپ دیجیتال ، چاپ افست ، چاپ سیلک اسکرین انجام می شود که نوشته ی چاپی روی سی دی یا دی وی دی ثبات و دوام بالایی دارند و از بین نخواند رفت .

اکثر فروشگاه ها برای ارائه ی اطلاعات محصول خود به سی دی و دی وی دی با چاپ دلخواهشان ، نامزدهای انتخاباتی برای انتقال صحبت های خود به مخاطبشان به سی دی و دی وی دی  نیازمند هستند همچنین در ست اداری هر مجموعه نیز از سی دی و دی وی دی چاپ شده استفاده می شود.

چاپ CD و DVD را به نقش و نگار بسپارید تا بهترین را در اختیار شما قرار دهیم.