پرچم تشریفاتی

پرچم تشریفاتی

پرچم تشریفاتی پرچم هایی بزرگ هستند که در اغلب شرکت ها ، همایش ها و سمینار ها و… مورد استفاده قرار می گیرند که روی یک پایه ی عمودی نصب می شوند.

برای شبیه سازی کسب و کار خود به شرکت های معتبر می توانید از پرچم های تشریفاتی با چاپ لوگوی خود استفاده نمایید.

در چاپ پرچم های تشریفاتی از بهترین نوع پارچه استفاده می شود که باعث چاپ با کیفیت محصول خواهد شد همچنین ریشه های این نوع پرچم با دقت بالایی دوخته خواهد شد.

پایه ی پرچم های تشریفاتی به سه گروه تقسیم می شود :

  • پایه ی خورشیدی
  • پایه ی پنجه شیری

پایه ی پنجه شیری با سه پایه نگهدارنده که قدیمی ترین نوع پایه می باشد و از جمله ارزان ترین نوع پایه های پرچم تشریفاتی می باشد.

میله های این محصول ارتفاع متغیر دارند که قابل تنظیم می باشد.

این محصول در دو نوع زمینه سفید و تمام چاپ موجود میباشد که چاپ پرچم تشریفاتی زمینه سفید از نوع چاپ دیجیتال است که بر روی پارچه ساتن انجام می شود.

چاپ پرچم های تشریفاتی تمام چاپ از نوع چاپ تمپلات می باشد که این نوع چاپ نیز بر روی پارچه ی ساتن انجام می شود.

نقش و نگار ارائه دهنده خدمات چاپ پرچم تشریفاتی در کرج می باشد.