تقویم پالتویی

تقویم پالتویی و جیبی از همراهان همیشگی هر فرد می باشد که قابلیت یادداشت برنامه های شخصی را دارد و از کارآمدترین هدایای تبلیغاتی می باشد.

با ارائه ی یک تقویم جیبی به مخاطبتان در واقع نام تجاری خود را از همراهان همیشگی شخص می نمایید و از این طریق همراه دائمی او خواهید بود و با هر بار نگاه کردن به این تقویم جیبی یا تقویم پالتویی شما را به خاطر خواهد آورد.

تقویم جیبی و پالتویی نیز دارای جلدهایی با جنس گلاسه و چرم می باشد که نوع گلاسه ی آن از مقرون به صرفه ترین نوع تقویم ها می باشد.

تقویم پالتویی ها و تقویم جیبی های موجود در گروه تبلیغاتی نقش و نگار از بهترین کیفیت محصول و کیفیت چاپ برخوردار هستند .