چاپ تامپو درگروه چاپ هاي گودقرارمي گيرد،اين مسئله به دليل استفاده ازکليشه گود درفرآينده چاپ مي باشد.ازويژگيهاي اين شيوه امکان چاپ،روي مواد مختلف و متنوع هم از نظر جنس مواد مختلف و متنوع هم ازنظرجنس مواد و هم از نظر شکل هندسي انها مي باشد بطوريکه با اين روش مي توان برروي سطوح صاف،منحني،گرد،محدب،وحتي‌کره عمل چاپ را انجام داد. واسط چاپ در تامپولاستيکي ازجنس سيليکون است که به آن تامپو (tampon) مي گويند.اين شيوه چاپ بسيار شبيه به مهرهاي لاستيکي است. با اين تفاوت که در مهرحروف برجسته است اما درچاپ تامپو لاستيک سيليکوني برجستگي ندارد و نقش را به شيوه اي ديگر به سطح قابل چاپ منتقل مي کند. چاپ تامپو به دليل آماده سازي نسبتاً ارزان و ماشين آلات نيمه اتوماتيک در تيراژهاي کم براي بسياري از کارهاي چاپي مورد استفاده قرار مي گيرد.در اين شيوه چاپ به دليل فشاري که تامپون به سطح چاپ شونده وارد مي کند پشت سطح چاپ شونده بايستي محکم باشد، مثلاً درچاپ روي ليوان هاي پلاستيکي ابتدا بايستي قالبي به اندازه ليوان تهيه کرد تا درهنگام چاپ درون ليوان قرار گيرد.با اين روش مي توان بر روي سطوح صاف ، منحني ، گرد ، محدب و حتي کره عمل چاپ را انجام داد. واسط چاپ در چاپ تامپو ، لاستيکي از جنس سيليکون است که به آن تامپون مي گويند. اين شيوه چاپ بسيار شبيه به مهر هاي لاستيکي است با اين تفاوت که در مهر حروف برجسته است اما در چاپ تامپو لاستيک سيليکوني برجستگي ندارد و نقش را به شيوه اي ديگر به سطح قابل چاپ منتقل مي کند. ظروف بستي ماست ، خامه و … ليوان هاي پلاستيک ، خودکار ، ظروف زير ليواني ، سي دي (CD) ، ظروف پلاستيکي محصولات بهداشتي و آرايشي همگي نمونه هايي از محصولات قابل چاپ توسط روش تامپو مي‌باشد مي باشد.
اين شيوه چاپ درگروه چاپ هاي گودقرارمي گيرد،اين مسئله به دليل استفاده ازکليشه گود درفراينده چاپ مي باشد.ازويژگيهاي اين شيوه امکان چاپ،روي مواد مختلف ومتنوع هم از نظر جنس مواد مختلف و متنوع هم ازنظرجنس مواد وهم از نظر شکل هندسي انها مي باشد بطوريکه با اين روش مي توان برروي سطوح صاف،منحني،گرد،محدب،وحتي کره عمل چاپ را انجام داد. واسط چاپ در تامپولاستيکي ازجنس سيليکون است که به ان تامپوtampon) (مي گويند.اين شيوه چاپ بسيارشبيه به مهرهاي لاستيکي است. با اين تفاوت که در مهرحروف برجسته است اما درچاپ تامپو لاستيک سيليکوني برجستگي ندارد و نقش را به شيوه اي ديگر به سطح قابل چاپ منتقل مي کند.

چاپ تامپو به دلیل آماده سازی  نسبتاً ارزان و ماشین آلات نیمه اتوماتیک در تیراژهای کم برای بسیاری از کارهای چاپی مورد استفاده قرار می گیرد.در این شیوه چاپ به دلیل فشاری که تامپون به سطح چاپ شونده وارد می کند پشت سطح چاپ شونده بایستی محکم باشد، مثلاً درچاپ روی لیوان های پلاستیکی ابتدا بایستی قالبی به اندازه لیوان تهیه کرد تا درهنگام چاپ درون لیوان قرار گیرد.

با توجه به شیوه چاپ و استفاده از لاستیک سیلیکونی ، درهنگام طراحی بایستی به ابعاد و موضوع مورد نظر جهت چاپ دقت کرد.تامپون به راحتی برروی سطوح مختلف می نشیند.بنابراین در هنگام چاپ روی سطوح منحنی ، محدب ، کره و اشکالی از این قبیل بایستی بسیاردقت کرد و امکانات چاپخانه مورد نظر را سنجید ، چرا که ممکن است نقش در یک قسمت از کار بسیار پررنگ و له شود و در قسمت دیگر کمرنگ.

چاپ تامپو روی سطوحی مانند خودکارهای پلاستیکی، لیوان های PVC و یا هر قطع پلاستیکی بصورت رنگهای تفکیکی انجام می پذیرد. در چاپ تامپو محدودیت ابعاد وجود دارد و در ابعاد کوچک امکان پذیر می باشد.از ویژگیهای این شیوه (چاپ تامپو)امکان چاپ ،روی مواد مختلف و متنوع با اشکال متفاوت می باشد با استفاده از چاپ تامپو می توان روی سطوح صاف،گرد،منحنی،کره ای چاپ نمود.