ست اداری

چاپ ست اداری تبلیغاتی در کرج

ست اداری شامل مجموعه ای از اوراق اداری می شود که در هر مجموعه و سازمانی مورد استفاده دائم و مکرر قرار میگیرند.
هر مجموعه برای نظم و هماهنگی بیشتر یک رنگ سازمانی دارد و به منظور رعایت اصول کاری ، اوراق اداری خود را با رنگ سازمانی مربوطه چاپ می نماید که با نام ست اداری معروف است.
ست اداری شامل موارد ذیل است :
• کارت ویزیت ( جهت معرفی سمت و راه های برقراری ارتباط استفاده می شود.)
• سربرگ ( به منظور مکاتبه و ارسال نامه های اداری برن سازمانی استفاده می شود.)
• یادداشت ( جهت یادداشت های کوچک درون سازمانی استفاده می شود.)
• پاکت نامه ( به منظور انتقال اطلاعات استفاده می شود. )
• فلش ( به منظور انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.)
• کارت پرسنلی ( به منظور معرفی اعضای مجموعه استفاده می شود . )
• فاکتور
• فولدر ( به منظور بایگانی اوراق اداری استفاده میشود.)

ست اداری به مجموعه شما یک هویت بصری ویژه میدهد که این موضوع بسیار قابل اهمیت می باشد.
گروه تبلیغاتی نقش ونگار با طراحان حرفه ای خود شما را در زمینه ی چاپ ست اداری در کرج مطابق با سلیقه و نیازتان یاری می رساند.

[galleryimg ids=”3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849,3850,3851,3852,3853″]